ZARABAT

KLIKAČKA .SK

Výška čiastky, ktorú zarobíte klikaním na prichadzajúce reklamné e-maily závisí od niekoľkých faktorov. 1. Najdôležitejším faktorom je Vaše odhodlanie klikať na potvrdzujúce linky, ktoré sú súčasťou každého plateného reklamného e-mailu, ktorý vám zašleme. 2. Ďalším rozhodujúcim faktorom je oblasť Vašich záujmov. Počas registrácie nás informujete o oblastiach, ktoré Vás zaujímajú a chcete o nich dostávať platené e-maily. Čím viac máte záujmov, tým viac e-mailov Vám zašleme a Vy môžete viac zarobiť. 3. Nemenej dôležitým faktorom je aj počet užívateľov, ktorých do systému získate. Za každého nového užívateľa, ktorý počas registrácie uvedie ako "odporúčateľa" Vás, Vám pripíšeme na účet €0,33 (10,- Sk). So zvyšujúcim počtom nových užívateľov, ktorých získate sa zvyšuje aj Váš zárobok. Tabuľka odmien za prijaté reklamné e-maily Kategória užívateľa Komerčný cielený mail Komerčný hromadný mail Nekomerčný mail A €0,033 (1,- Sk) €0,013 (0,40 Sk) €0,00 (0,- Sk) B €0,019 (0,60 Sk) €0,006 (0,20 Sk) €0,00 (0,- Sk) Vysvetlivky: A - užívatelia zaregistrovaní do 29.2.2008 B - užívatelia zaregistrovaní od 1.3.2008 Komerčný cielený mail - mail určený užívateľom, ktorých vybral inzerent Komerčný hromadný mail - mail, ktorý bol rozoslaný všetkým užívateľom systému Nekomerčný mail - mail, ktorý je rozosielaný v rámci pomoci nekomerčným a charitatívnym organizáciám. Tiež maily informujúce o zmenách a novinkách v systéme Klikačka.sk Kedy dostanem zaplatené? Pre vykonanie platby vo Váš prospech musíte mať na svojom účte v deň vyplácania nasporených aspoň €6,64 (200,- Sk). Ak v deň vyplácania nebudete mať nasporenú túto minimálnu sumu, Váš nasporený kredit sa Vám presunie do ďalšieho výplatného obdobia. Tento kredit Vám budeme presúvať dovtedy, dokiaľ nedosiahnete minimálnu hranicu. Výplatný deň je vždy v 15-ty deň v mesiaci.

               ZDE Zahájíte Registraci